Error parsing XSLT file: \xslt\SideContent.xslt

Har du 8 minutter? Få en hurtig introduktion til Uddannelsestrivsel.dk

Se en kort video der på få minutter forklarer hvad udt.dk er, hvem der har udbytte af at bruge det og hvorfor og hvordan det bruges.

 

Læs mere
 

Arbejder du med at fastholde elever på uddannelsen?

Trivsel er afgørende for, om eleverne gennemfører uddannelsen. Elevernes indbyrdes relationer og deres faglige niveau, fritidsinteresser og -job, støtte fra familien, motivation og mål med uddannelsen m.m. er alle faktorer, som har betydning for deres trivsel.

Læs mere
 

Læs om brugernes oplevelse

"Uddannelsestrivsel.dk giver informationer om elevernes trivsel og bidrager med værdifuld og systematiseret viden, som anvendes i arbejdet med at fastholde eleverne."

Læs mere