Hvad bruges Uddannelsestrivsel.dk(udt.dk) til?

 
 
Lærer elev underviser  

Uddannelsestrivsel.dk hjælper underviseren:


 • med at have opmærksomhed på elever, som har brug for støtte og er i fare for at forlade uddannelsen
 • med at differentiere undervisning, og give hver enkelt elev en passende faglig udfordring
 • med at opbygge relationer mellem eleverne.
 • med at lave elevgrupper, så der også bliver taget hensyn til mindre ressourcestærke elever
 • med at arbejde på fastholdelse og bidrage til 95-procent-målsætningen i undervisningen.
 • med at samarbejde med vejlederen og kontaktlæreren om fastholdelse
 • med at udvikle undervisningen, så en større del af eleverne fastholdes og når det krævede faglige niveau

 

 
 
Samtale  

Uddannelsestrivsel.dk kvalificerer samtalen:

"En undesøgelse giver et godt grundlag for samtalen med eleven...".

Sådan fortæller kontaktlærer Lars Schmidt fra Zealand Business College i Næstved.

 

Med en rapport i hånden inden samtalen med eleven, er du opdateret på hvilke elever i din klasse, der kræver en særlig indsats, og hvilke elever der giver udtryk for, at de har det svært.

 

Gennemfør en undersøgelse og del den med dine kolleger. På den måde får du og dine kollegaer hurtigt en fælles viden om klassens og elevens trivsel.

 
 
Rapporter  

Uddannelsestrivsel.dk hjælper dig med at:

 

  • indsamle informationer blandt eleverne

 

  • illustrere elevernes svar og deres indbyrdes relationer gennem diagrammer bl.a. sociogrammer

 

  • få overblik over en elevgruppe og mulighed for at finde elever som har brug for støtte, er i mistrivsel og måske er i fare for at opgive uddannelsen.

 

  • få et godt grundlag for en samtale med eleven

 

  • udvikle fastholdelsestiltag både på institutions-, uddannelses-, hold- og underviser-niveau