Hvad siger brugerne om Uddannelsestrivsel.dk?

 
 
anftegn  

Selandia, Slagelse -                                       Vicerektor, Tove Johnsen

"Uddannelsestrivsel.dk giver informationer om elevernes trivsel og bidrager med værdifuld og systematiseret viden, som anvendes i arbejdet med at fastholde eleverne."

 

"Uddannelsestrivsel er et meget brugerveligt værktøj, som vi fremover vil anvende på Hhx og Htx på Selandia".

 
 
anftegn  

Zealand Business College, Næstved - Kontaktlærer, Lars Schmidt

"En undersøgelse giver et godt grundlag for samtalen med eleven - man har som kontaktlærer allerede en række punkter, man gerne vil vide mere om og drøfte med eleven - det er med til at kvalificere samtalerne".

 
 
anftegn  

Herningsholm -                                       Studievejleder, Charlotte Postborg

"I enhver klasse er der elever, der har brug for hjælp til at blive integreret i det faglige fællesskab. Ved hjælp af undersøgelserne kan vi hurtigt spotte disse elever og målrette vores indsats".