Hvorfor eksisterer værktøjet Uddannelsestrivsel.dk (udt.dk)?

 
 
samarbejde  

Trivsel er vejen til højere gennemførelse

Trivsel er afgørende for, om eleverne gennemfører uddannelsen. Elevernes indbyrdes relationer og deres faglige niveau, fritidsinteresser og -job, støtte fra familien, motivation og mål med uddannelsen m.m. er alle faktorer, som har betydning for deres trivsel.

 

Med uddannelsestrivsel.dk får du et godt og effektivt værktøj, der giver indsigt i disse forhold. Tilmed på kort tid!

 

Det tager nemlig kun en time at sætte undersøgelsen op og indsamle elevernes besvarelser. Brug yderligere en time på at læse rapporten og værsgo - nu har du et værdifuldt overblik over elevernes trivsel.

 
 
stærkt redskab  

Et stærk redskab for vejledere, kontaktlærere og lærere

Med uddannelsestrivsel.dk leverer eleverne selv, på en effektiv og tidsbesparende måde alle de oplysninger, som gør det nemmere:

 

  • At øge trivslen
  • At gribe tidligere ind
  • At fastholde elever på uddannelsen
  • At målrette indsatsen mod elever med problemer
  • At kvalificere samtaler med elever
  • At styrke samarbejdet mellem vejledere og kontaktlærere
  • At tage hensyn til de svageste elever

 

Kort sagt, vi giver dig flere bedre og mere præcise oplysninger, når du vil kortlægge elevernes trivsel.

 
 
95procent  

95% målsætningen

Uddannelsestrivsel.dk er et værktøj til arbejdet med at støtte og fastholde eleverne i en uddannelse og som kan bidrage til arbejdet med elevernes trivsel og 95-procent-målsætningen.