Sociogram

 
 

Vil du have dette overblik, laver vi det til dig!

 

Et sociogram viser relationer mellem elever. De elever, der står i den inderste cirkel, har fået flest valg i forhold til spørgsmålet. De elever, som står yderst, har fået færrest valg.

Du kan se, hvilke elever der har et stort netværk, og hvilke elever der ikke har. Pilene i sociogrammet viser, hvem eleverne vælger i forhold til spørgsmålet.

De grå pile er elevernes valg. De grønne pile er gensidige valg mellem 2 elever. De røde pile er også gensidige valg men hvor mere end 2 elever alle har valgt hinanden.

Når du gennemfører en undersøgelse i Uddannelestrivsel.dk, vil du i rapporten blive opdateret på dine elevers relationer i sociogrammet.

 

 

 
 
Sociogram